söndag 6 maj 2012

Det tjuter i mina öron

Här kommer lite tankar, frågor och svar på tjänsteutlåtandet från en tjänsteman på kommunen om att göra ett pengsystem för Fritidsgårdarna Österåker. 
En del av texten är mina åsikter och frågor. En del är svar från tjänstemannen och en del är citat från tjutet. 
Hela tjutet går att läsa på Österåkers hemsida (långt ner i pdfen) I denna pdf står det vem det är som gjort tjutet. Han har skrivit under med sitt namn. Men jag skriver inte det här.. Det verkar vara känsligt sånt där...

Här kommer mina tankar och åsikter:
Sid 1
Under Redogörelse för ärendet står det något märkligt. 
Tjutet:
"Varje år genomför fritidsgårdarna en besöksenkät. 2011 svarade 133 personer på den. Enkäten visar att det finns en liten tydlig önskan om ändrade öppettider. De 18% av ungdomarna som önskar ändrat öppethållande vill ha mer öppet på kvällar och helger"

Mina tankar:
Det här är ju galet! För det första är 133 personer INTE en siffra som gör undersökningen statistiskt säkerställd! För det andra är 18% i min värld: "tydlig önskan om ändrade öppettider". Då måste du upp i alla fall 40% innnan man kan säga så.
Ordet "liten" har lagts till efter att jag yttrade mig inför MBL-förhandling.

Tjänstemannens svar till facket (läs mig)
Frågan om undersökningen är statistiskt säkerställd är inte avgörande. Det finns med bland de svar som framkommit. Vidare finns en generell politisk diskussion om öppethållande i våra verksamheter. Därav finns faktorn med i systemet.


Basverksamhet (samma sida)
Tjutet:
"Vad gäller musik, teater och konst ska besökarna kostnadsfritt kunna prova på gruppverksamheten."
Mina tankar:
Ja, så är det idag och det är ju bra att det är kvar.

Tjutet:
System med fritidskort för äldre föreslås finnas kvar då de fungerar som "Lånekort" av gårdens material.

Mina tankar:
Varför då? Vi har struntat i det under flera år. Det gick inte och behålla systemet om vi ville ha aktiva besökare. Ungdomar vill inte lägga pengar på att låna ett rack eller en biljardkö. Då skiter de i det och drar till centrum istället. Vi lånar ut ändå och det går så bra så.

Tjänstemannens svar:
Systemet med fritidskort föreslås finnas kvar. Vad vi förstår så har betydelsen för gårdskorten avtagit. Det nämns i tjutet på grund av att fritidskortet är avgiftsbelagt och vars pris beslutas av KF. 

Mina tankar om det svaret:
Varför i hela världen ska KF besluta om priset på ett "lånekrort"? Märkligt.
Nästa punkt om Unika Samarbeten.
Här har jag en fråga. Vad är "publika" evenemang? Det är en väldigt bred tolkningsfråga. Räknas det bara om alla är välkomna i evenemanget? Eller går det att ha slutna grupper? Måste det vara ett evenemang som har publik? 

Tjänstemannens svar:
Frågan om publika evenemang kan säkert tydliggöras i en respektfull dialog mellan utföraren och beställaren. Vid oklarheter kan vi säkert komma överens. Men grundtanken med begreppet ”publika” är att det ska vara evenemang som vem som helst i målgruppen ska kunna delta. Exempelvis kanske ett projekt kan starta med Österåkers Sportfiskeklubb där alla inbjuds till öppna tillfällen där man lär sig knyta sina egna flugor, eller att fritidsgårdarna samverkar med Österåkers konstförening kring samtida konst, eller att Popskolan kör discon.

Mina tankar på det:
Är det bara jag som inte riktigt förstår det här? 
1. Vad jag vet så brukar väl alla dialoger med beställaren ske med respekt, eller har det hänt nått jag inte vet om tidigare? 
2. Jag tror att vi klarar av att ha disco utan Popskolan. Fungerat bra än så länge. Vad har det här med att vara ett "publikt" att göra? Eller menar han att det handlar om Unika Samarbeten? 

Att ha Unika Samarbeten med andra aktörer sker om det är något vi inte kan göra själva. Tex: Om vi har en teaterföreställning och det behövs avancerad dekor som vi inte vet hur vi bygger själva. Ja då har vi samarbete med tex Skärgårdsgymnasiet. Ett sådant samarbete skedde 2010 med föreställningen "Tomten Är Far Till Alla Barnen"
MEN! Om det är att samarbeta om ett disco... Nej... Det vet vi hur man gör....


Måste även påpeka att nämnden Kultur & Utbildning, som Fritidsgårdarna tillhör, antog detta tjut utan någrra påpekanden... 

PS!
Det har framkommit till mig via olika håll att min blogg inte är så omtyckt i korridorerna på Alceahuset. Varför det är så vet jag inte. 

PSS
Jag vill poängtera att jag har inget emot tjänstemannen (ta reda på vem det är om du följer länken ovan) som skrivit detta tjut. Alls! Jag bara luftar mina tankar och funderingar... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar